Polderlandschappen in Nederland

Bron: PBL Compendium voor de Leefomgeving

"God schiep de wereld behalve Holland. Dat werd door de bewoners zelf aan de zee ontrukt’  Dit  geeft aan wat het Nederlandse landschap voor buitenlanders zo speciaal maakt. Nederlanders lijken  het zelf niet zo bijzonder te vinden. De meeste van ons maken het liefst een ommetje door het bos of over de hei. Landschappen die je  buiten Nederland overal kan aantreffen, als je van Zwolle naar Wladiwostok rijdt.

De open landschappen van het Groene Hart, de Zeeuwse delta en het Noorden zijn binnen Europa echter zeer zeldzaam. Zo liggen vrijwel alle droogmakerijen binnen Nederland. Er is nog iets wat deze landschappen internationaal zo bijzonder maakt. Nederlanders hebben als projectontwikkelaars, uitvoerders en ingenieurs een belangrijke rol gespeeld bij de ontginning van vergelijkbare landschappen buiten Nederland.  De internationale betekenis is vastgesteld in een studie van Alterra (Farjon et al., 2001). Op dit deel van de website staan onze Nederlandse wandelingen door de polders van de Dollard tot aan het Zwin. Maar alleen waar het vlak en open is.

Meer informatie
Danner, H.S. & H. van Duivendijk. 2000. Een Nederlands watermerk op het cultureel erfgoed van de Europese Unie. Provincie Noord-Holland.

Danner, H.S., J. Renes, B.Toussaint, G.P. van de Ven & F.D. Zeiler (eds.) 2005. Polder pioneers: the influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000. Netherlands Geographical Studies 338. Utrecht.

Dekker, F. 1938/1947. Voortrekkers van Oud Nederland: Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen. LJC Boucher, Den Haag (twee delen).

Ham, W. van der. 2009. Hollandse polders. Boom, Amsterdam.

Farjon, J.M.J., J. Dirkx, A. Koomen, J. Vervloet & W. Lammers. 2001. Neder-landschap Internationaal: bouwstenen voor een selectie van gebieden landschapsbehoud. Alterra, Wageningen. Rapport 358.

Geuze, A. & F. Feddes (red). 2005. 'Polders! Gedicht Nederland', NAi Uitgevers/Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Rotterdam

Haartsen, A.J., A.P. de Klerk, J.A,J. Vervloet mmv G.J. Borger. 1996. Leven Verleden: een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap. Achtergrondreeks Natuurbeleidsplan 3. SDU Den Haag.

Landschappen van wereldformaat. 1998. Historisch geografisch Tijdschrift 98.3

Veen, J van. 1949. Dredge, drain, reclaim: The art of a nation. Martinus Nijhoff, The Hague.

Ven, G.P. van de (red.) 1993. Leefbaar laagland: geschiedenis van waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Matrijs, Utrecht.

Wagret, P. 1972. Polderlands. London, Methuen.

Lijst met Nederlandse kolonisten en ingenieurs buiten Nederland

Polder startpagina
UNESCO World Heritage Site
Vereniging voor waterstaatsgeschiedenis
Belvedère
Hollands Licht
Hollands Landschap
Tentoonstelling Hollandse Polders  

Tags: