Hollandse landschappen in Frankrijk

Foto's van Hollandse landschappen in Frankrijk

Franse kustvlakten en riviermondingen waren veelal in de Romeinse tijd bewoond. Ook hier zien we een verhoogde ontginningactiviteit vanaf het begin van het tweede millennium waarbij kloosters een belangrijke rol spelen. In de 17de eeuw werd de Nederlander Humprey Bradley "maitre de digues du royaume" van de Franse koning Henri IV. De door hem opgerichte en door Nederlanders gefinancierde "Association pour le desséchement des marais et lacs de France" gaf een volgende impuls aan de ontginning en bedijking van deze gebieden. Naast kleine werken in het binnenland ging het om de Bretonse kust bij Mont St Michel , de kustvlakten van de Poitou en de Vendee, de Gironde monding en de Rhône delta. Hier aandacht voor de volgende gebieden:

En nog wat polderlinks elders in Frankrijk:

Tags: