Over website

Deze website is gemaakt door Hans Farjon & Bert Stok. In 1997 werden wij gegrepen door het feit dat Nederlanders betrokken waren bij drooglegging en ontwatering van kustvlakten, riviermondingen en moerassen in Europa. Er bleek vooral voor 1950 veel over geschreven, veelal met als belangrijke boodschap dat wij Nederlanders grote daden hebben verricht. Wij vroegen ons af in hoeverre deze landschappen ook werkelijk op Nederland lijken. We besloten onze liefde voor wandelen en landschap te richten op enkele van deze gebieden.

Bron: Van Veen, 1939Johan van VeenAl snel vonden wij het werk van waterstaatkundige Johan van Veen, de vader van de Deltawerken.  Zijn kaart van Nederlandse ontginningen in West-Europa (hierboven) wees ons de weg. Later lazen wij in een artikel van hem, “Inpolderingen in vroegere eeuwen door Nederlanders in het buitenland”  (De ingenieur, 1939),  de opdracht die we ons zelf al gesteld hadden. Hij zegt dat de bestaande boeken grondig, boeiend doch misschien te technisch zijn om voldoende bekend te worden. Hij verzucht: "Moge iemand gevonden worden, die met toewijding en talent, en niet nadat hij de verschillende streken persoonlijk heeft bezocht, zonder de technische details de historische betekenis van dit "Werk des Vredes".. in bereik van velen kan brengen. Met werk des Vredes de waterbouwkundige werken van Nederlanders waarop we volgens Johan van Veen niet trots genoeg zijn.