Wat is natuur nog in het Antropoceen?

Het gesteggel om de Oostvaardersplassen en de opwinding over een zwervende wolf laten zien dat de opvattingen over wat natuur is of hoort te zijn, behoorlijk uiteen lopen. Hetzelfde geldt voor ons landschap. Is er niet een fundamenteel andere landbouw nodig om onze oude cultuurlandschappen meer te laten zijn dan wat doodse coulissen uit vroeger tijden? Nee zeggen anderen; voor biodiversiteit moet je niet naar het platteland maar naar de stad die herbergen meer bijzondere planten en dieren dan boerenland. Wandelmagazine verkent in een serie rapportages de toekomst van natuur- en cultuurlandschappen in het nieuwste geologische tijdvak.

In het eerste deel gaan we op zoek naar ongerepte natuur. Het beeldmerk van het Finse nationaal park Patvinsuo is de bruine beer. Dat schept verwachtingen. In het tweede deel blijkt het in de Poolse Oderdelta te wemelen van de zeearenden, bevers en burlende edeleherten. Deel drie gaan we op pad met de Stichting Beschermers Amstelland. Tot slot smullen we van Rotterdamse stadsnatuur.

Meer informatie over verschillende opvattingen over de toekomst van de natuur: themasites.pbl.nl/natureoutlook/2016/perspectives